Home   เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ติดต่อทางE-mail
 

 

        Full Stack Developer คือ นักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องอาศัยทักษะแบบอัดแน่น
ในการช่วยพัฒนาทั้งในส่วนของ Front End และ Back End หรืออธิบายง่าย ๆ
ก็คือต้องเป็นคนที่สามารถดูแลระบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านของเว็บไซต์ได้นั่นเอง
          แต่จริงๆ แล้วคนที่ทำงานตำแหน่ง Full Stack Developer อาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งในด้านการพัฒนาทั้ง Front End และ Back End แต่ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องทำหน้าที่ในการดูภาพรวมของทั้งหมด และเชื่อมต่อทั้งหน้าบ้านกับหลังบ้านเข้าด้วยกัน          ในส่วนของการดูแลหน้าบ้านและหลังบ้านนั้น ก็จะมีตำแหน่ง Front End Developer และ Back End Developer แยกตัวออกมาอยู่แล้ว แต่ความสำคัญของตำแหน่ง Full Stack Developer นั่นก็คือคนกลางที่จะคอยช่วยพัฒนาหรือประสานให้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ติดขัด ซึ่งหากขาด Full Stack Developer ไป ก็อาจทำให้โปรเจกต์นั้น ๆ สะดุดหรือพบเจอปัญหาขึ้นได้
           อาชีพ Full stack developer อีกหนึ่งอาชีพที่ต้องการในตลาดงานอย่างมากในขณะนี้ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ มีความสามารถ ทักษะที่หลากหลาย โดยต้องมีพื้นฐานทั้ง Front-End Developer และ Back-End Developer แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ ผู้ที่จะทำในตำแหน่งนี้ได้ต้องมีทักษะอื่นๆ ประกอบด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น UX/UI, DevOps, Docker, Database (SQL, NoSQL), middleware tools และ web server configuration เป็นต้น เรียกได้ผู้ที่ทำตำแหน่งนี้ได้ ต้องรู้ทุกเรื่องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็ว่าได้

จัดทำโดย
ด.ช.จักรรินทร์ โหรี
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด