Home   เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ติดต่อทางE-mail
 

 

           ในอนาคตคน Gen Z จะก้าวเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร โดยจะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 27% ของแรงงานทั้งหมดภายในประเทศอีก 5 ปีข้างหน้า และมีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมโลก ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสนใจการเป็นผู้ประกอบการและทำอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นมุมมองการเลือกอาชีพที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน          เป็นที่ทราบกันว่า ในปัจจุบันมีอาชีพเกิดใหม่อยู่มากมาย และหลายๆ อาชีพก็กำลังเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาด จึงรวบรวมอาชีพมาแรงแห่งยุคที่น่าจับตามองที่ตลาดทั่วโลกต้องการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ชีวิตในโลกเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักร และหุ่นยนต์ได้ในอนาคต
ทักษะใหม่ที่คนทำงานต้องมีในอนาคต
        Hard skill ทักษะความสามารถด้านอาชีพ หรือความชำนาญ ในการทำงานด้านนั้นๆ ได้แก่ ความรู้ด้านไอที, ทักษะด้านภาษา, การวิเคราะห์ข้อมูล
        Soft skill ทักษะด้านสังคมในการอยู่ร่วมกับคนอื่น ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร,
การทำงานเป็นทีม, การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้
        Meta skill ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างทัศนคติที่พร้อมจะเติบโตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้แก่ การรู้จักหรือเข้าใจตัวเอง, ความคิดสร้างสรรค์, ความยืดหยุ่นทางความคิด
ดังนั้นการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
จะกลายเป็นคำขวัญสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมั่นคงในโลกที่มีการ Disruption ตลอดเวลา
จัดทำโดย
ด.ช.จักรรินทร์ โหรี ระดับชั้น ม.2/1
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด