กิจกรรมการการสร้าง Home Page ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ได้รับรางรัล ระดับเหรียญ ทอง  นายชาญชัย ขันแข็ง นักเรียนระดับชั้น ม.5/2


   

 

 


จัดทำโดย
นายอิทธิวิธิ สินศิริ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ติดต่อ E-mail : ittiwiti@nwss.ac.th , Facebook Page : เพจครูอิทธิดอทคอม